Her aaç ve ben hur 1959 hd stream her bitki güneten ve topraktan daha çok faydalanmak için var olduu alan srf kendisi kaplamak ister ve büyüyüp çoalmasn buna göre biçimlemeye urar.
Ancak, insan uygarl ztlarn diyalektik çatmasna bal ve baml da yürüyemez; bu doal prague prostitution reviews kadere teslimiyet olur.
Toplum da insann kendini birey olarak hissedebilecei en güçlü varlk nedenselidir.Benzerlik kadar farkllk da keskindir.Çünkü aaç ve orman kendi gerçekliini oluturan koullara sorgusuz baml olduundan asla hayallerim kadar hür ve kardeçe var olamaz.Dileriz ki, biz insanolu da aaçlar gibi, birbirinin yaama alanna saygl olmay, bir arada yaamay ve kendi hür irademiz ile dünyaya iyi eyler brakabilmeyi yeniden örenebiliriz.Sanrm insan doadan ayran nokta bu doallktan ayr evrimleebilir olmasyla balyor: Doal evrim yasalarnn ilevsel sonuçlarn beklemeden, tarihi bilgi kayd ve yaam kültüründen oluturduu varolu bilinciyle kendi yaamsal ortam doasn tasarlayabilir ve kurabilir olmas insann hem üstünlü hem de acizlii olabilmektedir.Ne yazk ki her ann içine giren ve fark etmeden an yaamamz bile kstlayan teknoloji, bugün küresel snmann, hava kirliliinin, gürültü kirliliinin ve maalesef vicdan sex kontakte cottbus kirliliinin en büyük sebeplerinden birisi oldu.Aslnda hiçbir iir gerçein yüz aynas deildir; iir gerçein sihirli aynasdr Bu yüzden iirsel gerçeklik aynen somutlaamaz.Bu bakmdan ele alnca, "yaamak bir aaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeçesine" iirselliindeki insani dilee hiçbir sözüm olamaz; bu dilek, orman kardeliinin, veya karde aaçlarn oluturduu ormann ekolojik denge huzurunu insann bireysel ve toplumsal varl için de arzulamaktadr.Ne kadar reddedilemez güzellikte bir iirsel arzunun gerçeklii deil mi?
Te bu kesimden iseniz ya da arada srada da olsa ormana, yürüyü, piknik gibi sebepler ile gidiyorsanz; aaçlarn altnda gezerken banz arada bir yukar kaldrn.
Ormanda veya herhangi bir doal ortamda varolu yasalarnn dayatt zorunlu içgüdüyle oluan birliktelik vardr.Yeili görünce doya doya yaamak yerine fotorafn çekip, göremeyen dier takipçileri ile paylamaya balad.Yaamak bir insan gibi tek ve hür ve bir dünya dolusu kardelikle, bizim olsun bu haslet ölüm öncesi cennet, muharrem Soyek.Plaza hayatnn tadn alan, trafikte yeterince vaktini geçiren, artk selam verdii insandan kar selam alamayan metropol insan; daha scak ilikiler kurmak, topraa dokunmak, gerçekten doal bir ey elde etmek ve üretmek için köylere, kasabalara yerlemeye balad.Öyle ki, akl ve kalbi kadar tek ve hür ve insanlk onuru kadar kardeçesine merhametli paylamla yaamal insan.Tabii tüm bunlar yapamayp, hafta sonlar piknik, yürüyü ve çeitli aktiviteler için kendini ormanlk alanlara nlayan büyük bir ksm da var.Ben aslnda iirin gerçeklikten kopuk noktasna vurgu yapmak istedim.Dierleri ise; aaçlarn, rüzgarn etkisiyle, birbirlerine çarparak dallarnn krlmasndan ve dier aaçlarn dallarn krmaktan alkoymak için olduu, fotosentez sürecinde birbirlerinin k almlarn engellememek ve en iyi ekilde k alm gerçekletirmek için olduu yönündedir.Orman, aac var eden en güçlü ekolojik nedensel ortamdr.Ayrca aaç bir baka aaca muhtaç olmadan tek bana yaayabilir; oysa insan kendine has tekil bir ahsiyet olsa da tek bana yaayamaz.
Çünkü hala nedeni tam olarak açklanamayan, doann mucizelerinden biri olan taç utangaçl fenomeni ile karlaabilirsiniz.
Nsansa hâlâ en güzel gerçekliini bulaca uygarl tasarlamaktadr.


[L_RANDNUM-10-999]