hür kan filmini izle

Demirku 2013 Zamannda itine/lerine(nefisine/lerine) hot demeyenler gün gelir sürüsüne/ye nefer olurlar.
Algda tek yönlü anlam tayan; görsel, iitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, dünsel, zihinsel, hissel, sezgisel Vb her.Vb seviyeleri çeidi kümesi üzerine yaplm bilimsel anket, tatbik/uygulay, denemede beyaz yant alnm ise; gerçek hedefte bu renk türünü öretmekse bu cümle ve kelimeyle muhatap materyalde algda deimezlik oran 99 kabul edilir.Hizmette snr vardr ama sinir olmamaldr.2-deneysel BLG: Fen Bilimleri geni ölçüde gözlem ve deneylerden edinilen bilgilerle genellemelere dayanr, onun için fen bilimlerine Deneysel Bilim de denir.Herhangi bir ey bedenen- zihnen salam insanlarda ayn tepki ve anlam uyandryorsa algda deimezlik oran 99 dur.Sonuç olarak; toplumsal bilinç sisteminin eksik-yanl ve sakat verileri olarak hizmet eder.Demirku 2008 Domuza inci dizilmez!?Örenmek kavram insan için deimez bir kavramdr.

hure lilly />


Yanl, Eksik ve Sakat;sim, Kavram, Kavramisim, Kavram Kümesi ve Cümleler Toplumsal Bilincin Kara Delikleri paul mcnutt Gibidirler.Kim olursan ol gel!?Bu asrn en büyük toplumsal felaketlerinden biriside, fert, aile, kurum, bölge, ülke, devlet Vb baznda zihinsel, bedensel ve toplumsal ilikilerinde insanlara deer verirken ve konumlandrrken; liyakate deil akrabala ve akrabalk akaidine öncelik verilmesinden kaynaklandna dikkat ediniz.Örnein, yukardaki tanma uyan kalem çeitlerinden birer tane örnek verilebilir., Kurun kalem, tahta kalemi, dolma kalem,.Buna göre çeitli ders notlar ve sunular hazrlay önenmelidir.Bu sorgulama ve güdü uygulamaya geçince bilimsel yöntemler ve tecrübelerle test edilip neticeye balanmazsa gerçek bilgiler zamannda doru bir ekilde yerletirilmezse; bunun yerine gerçek, hurafe ve dier bilgiler rastgele doluur.
Ademi (Ortak) Dil ve Alfabe Oluturuun Gerei ve Önemi; ( nsanlk çin Tek Dil ve Tek Alfabenin Gereklilii ve Önemi ) Demirku 2009 -Liyakatsiz, ceddi, gereksiz, zararl, vahi, ifrat, tefrit ve doal kurallarla akl ve manta dayal eyleri bodurtan, kementleyen, yok sayan kültüre sahip fert.


[L_RANDNUM-10-999]