Antalet arbetslösa som under konjunkturnedgången 1969-71 låg på 10 miljoner uppgick 1975 till 17 miljoner i de imperialistiska länderna.
Storkapitalet har idag en mer samarbetsvillig hållning till den socialdemokratiska ledningen inom SAP och LO än t ex ledningarna för småföretagarnas klassorganisationer för att inte tala om de småborgerliga aktionsgrupperna.
Ty det är på så sätt som SAP:s valtaktiker tänker vinna valet.Mot detta perspektiv ställer Per Ahlmark så sitt reformvänliga samhälle utan socialism.Dess dominans inom arbetarrörelsen och dess ledarskap över de fackliga organisationerna hotas inte på kort sikt.Den kätterska idé som Arbetets chefsredaktör Frans Nilsson lanserade för ett antal år sedan om ett intimare samarbete med Fp är inte helt och hållet utplånad.Ty de grundläggande orsakerna till recessionen är inte lösta i och med den nuvarande konjunkturuppgången.När Palme far land och rike runt och talar om mittfältet så suckar t o m de socialdemokratiska valarbetarna.Nu var det inte tal om någon arbetarklass.Det är detta missnöje som borgarpartierna siktar in sig på inför årets val.De spänningar som redan idag gör sig gällande inom socialdemokratin skulle antagligen öka efter ett valnederlag i en situation av uppgång i kampen i samhället.Men det är en svårlöst uppgift för ett arbetarparti som skall försöka göra det inom det bestående samhällets ramar och med dess spelregler.Tvärtom är det en konjunkturuppgång med ytterst stora begränsningar: - Investeringarna ligger fortfarande kvar på en mycket låg nivå, beroende bl a på det extremt låga kapacitetsutnyttjandet.Det gäller fr a de höga marginalskatterna, de grövsta utslagen av byråkratism i det socialdemokratiska styret och många strukturella samhällsproblem.Den som närmast försökt föra sådana till torgs är Gösta Bohman.Det är ett missnöje som i allmänhet inte mynnar ut i krav på reformstopp, social nedrustning och reallönestagnation.
Socialdemokratin kommer dock att få det allt svårare att fylla den funktionen både i förhållande till sin egen parlamentariska bas och i förhållande till de krav sor storkapitalet idag ställer.Vi blir äldre och behöver följdaktligen mer vård med ökad ålder.Vilken skulle då reaktionen inom arbetarklassen bli på ett regimskifte?Därför ställer vi hobbyhuren bad tölz upp i valet.Det är hänvisat till att låta de olika partierna försöka fylla förmedlingens funktion.Konkurrensläget gentemot utlandet försämras.Förutom dessa huvudproblem för en borgerlig regering pekade Heckscher också på andra svårigheter: förhållandet till massmedia som vant sig vid stor handlingsfrihet i sina 'vinklingar' (DN) och alltså inte alls är säkra kopieringsapparater för den borgerliga regeringens dekret.


[L_RANDNUM-10-999]